Företagshälsovård i Halmstad

En av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning idag är ryggproblem, åtta av tio svenskar får någon gång i livet besvär med ryggen. Varje år kostar ryggproblem samhället miljontals kronor i sjukfrånvaro och vård.
Vi är naprapater och jobbar med att behandla smärttillstånd och nedsatt funktion i ryggraden, rörelseapparaten och hela det neuromuskuloskeletala systemet.

Kropp & Funktion har sin huvudnäring inom naprapati och kiropraktik. Snabb och effektiv behandling medför ofta lägre sjukfrånvaro. Det åstadkommer vi genom en behandlingsplan som är individuellt anpassad för varje patient. Syftet är att minska antalet behandlingar på sikt till ett minimum. Det bästa för alla företag, myndigheter och institutioner är en frisk medarbetare. Företagshälsovård för oss handlar om att ta hand om personalens akuta och långvariga problem, men också att förhindra smärta och sjukskrivning, innan det uppkommer. Därför behandlar vi även i ett förebyggande syfte.

Som arbetsgivare kan du göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling och rehabilitering, som är skattefri. Vi skräddarsyr gentemot ert företags behov. Våra patientarvoden är 720:- för nybesök och 630:- för återbesök. Kontakta oss för räkneexempel och mer information.

Vi fungerar väldigt bra som första instans för personalen om de har ont. Vi kan klargöra om problemet kan behandlas av oss eller skickas vidare till annan instans. En behandling innefattar ofta specifik justering (manipulation) av ryggrad och leder för att påverka muskler och nervsystem. Mycket tid läggs på att finna exakt rätt område att behandla. Vi är väl förankrade i forskningsläget och vidareutbildar oss kontinuerligt.

Vi utför företagsbehandling på vår klinik i Halmstad och har praktiska lösningar med onlinebokning och faktureringstjänster för ert företag. Kontakta oss för mer information.